Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu trình Chính phủ có cơ chế, hướng dẫn chính sách rõ ràng để tạo nguồn lực phát triển đô thị theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 13/9/2022, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 4065/BXD-PTĐT về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ đạo các quan điểm xuyên suốt trọng quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, nhấn mạnh sự cần thiết phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Sau khi Nghị quyết số 06-NQ/TW được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động) và giao Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo. Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW và các chỉ tiêu cụ thể đã để ra trong Nghị quyết, Bộ Xây dựng hiện đang phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xác định các nhiệm vụ giải pháp của Chương trình hành động. Trong dự thảo Chương trình hành động, việc xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách là một trong những giải pháp quan trọng tạo nguồn lực phát triển đô thị. Bộ Xây dựng sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động, đồng thời đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp theo thẩm quyền. Trước mắt, Bộ Xây dựng sẽ tập trung đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, đề xuất ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 về Phân loại đô thị, Nghị định sửa đổi các Nghị định trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.400
  Trong năm: 994.322
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.547
  Online: 58