Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định có chủ trương đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông Nam thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ. Quốc lộ 47 đoạn qua xã Tân Khang đi thị trấn Nưa, Quốc lộ 16 đoạn đi qua ngã tư chợ Ngàm.

Ngày 12/9/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 9281/BGTVT -KHĐT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông Nam thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy:

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy có quy mô quy hoạch cấp III, 2 làn xe. Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành đầu tư đường Hồ Chí Minh và tuyến Quốc lộ 217 tránh Cẩm Thủy (nhánh Đông và nhánh Tây) theo quy hoạch được duyệt từ năm 2005 và năm 2014.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chuyển kiến nghị của cử tri nêu trên đến UBND tỉnh Thanh Hóa để tiến hành kiểm tra, rà soát và cân đối nguồn vốn đầu tư khi nhu cầu vận tải trên tuyến tăng cao theo quy định tại khoản 3, mục III Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-TTg.

2. Về đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ 47C đoạn qua xã Tân Khang đi thị trấn Nưa:

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, Quốc lộ 47C đoạn từ xã Tân Khang, huyện Nông Cống đi thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn có chiều dài khoảng 7,18km có quy mô quy hoạch cấp IV, III, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng có quy mô cấp V, 1 làn xe.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc sớm đầu tư Quốc lộ 47C đoạn đoạn từ xã Tân Khang, huyện Nông Cống đã thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh vùng Bắc Trung bộ nói chung.

Tuy nhiên, do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trong, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chỉ của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí cho dự án này. Bộ Giao thông vận tải ghi nhận và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đổi được nguồn vốn. Rất mong cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cảm thông và chia sẻ. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bản tỉnh Thanh Hóa, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối khoảng 14.893 tỷ đồng để thực hiện các dự án đường bộ cao tốc các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa (Tiểu dự án 3) và các dự án thuộc chuyên ngành đường sắt, hàng hải.

3. Về đầu tư Quốc lộ 16 đoạn đi qua ngã tư chợ Ngàm.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt, tuyến đường nối các huyện Tây Thanh Hóa và Tây Nghệ An được nâng thành Quốc lộ 16. Theo quy định tại Khoản 4, mục III, Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 "Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe". Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định nêu trên huy động nguồn lực của địa phương để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh này, đảm bảo tiêu chí nâng cấp thành quốc lộ theo quy định (trong đó có việc đầu tư đoạn đi qua ngã tư chợ Ngàm), đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về nội dung nêu trên theo thẩm quyền./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.340
  Trong năm: 975.320
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 921
  Online: 77