Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị Bộ Nội vụ xem xét cho cán bộ, nhân dân xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa được hưởng chính sách khu vực xã Biên giới.

Ngày 17/9/2022, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4587/BNV-TL về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Chính sách đối với khu vực xã Biên giới, trong đó có chế độ phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); trong đó, tại điểm c khoản 3 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV đã quy định: "Trường hợp Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị bổ sung địa bàn hưởng phụ cấp đặc biệt hoặc đề nghị thay đổi (tăng hoặc giảm) mức phụ cấp đặc biệt đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp đặc biệt, thì Thủ trưởng Bộ, ngành ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ (trong văn bản giải trình rõ lý do đề nghị; tính toán kinh phí tăng thêm do việc đề nghị này; tên địa bàn đề nghị tăng thêm, tên địa bàn đề nghị thay đổi mức phụ cấp; mức phụ cấp của các địa bàn giáp ranh đã được hưởng, nếu có). Căn cứ đề nghị của Thủ trưởng Bộ, ngành ở Trung ương và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để xem xét trả lời".

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để thực hiện theo các quy định về chế độ phụ cấp đặc biệt nêu trên. Ngoài chế độ phụ cấp đặc biệt, nếu có chính sách khác đối với khu vực xã Biên giới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có kiến nghị cụ thể gửi Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.222
  Trong năm: 975.202
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 803
  Online: 66