Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải tham mưu trình Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, có ý kiến với Chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa, chỉ đạo nhà thầu đường cao tốc Bắc - Nam tu sửa tuyến mường Bộ đội tại xã Hà Tiên và làm đường tránh cho người dân đi đảm bảo an toàn khảo sát lại đường dân sinh cho Nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực đường cao tốc đi qua thôn Đồng Ô xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Ngày 26/9/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 9861/BGTVT -CQLXD về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đối với kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

 Tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và điều chỉnh tại văn bản số 2409/TTg-KTN ngày 31/12/2015. Đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 96,2km với quy mô đường cấp III đồng bằng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư, trong đó:

a) Đối với 02 dự án thành phần đã hoàn thành: (1) Đường nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn Sầm Sơn - Quảng Xương, dài 12,5km) đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2021; (2) Đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn, dài 18km, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 9/2018.

b) Đối với 03 dự án thành phần đang triển khai thực hiện: (1) Đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dài 23,733km, được phê duyệt Dự án đầu tư vào tháng 10/2020, hiện đang triển khai thi công; (2) Đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn, dài 12km và đoạn Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn, dài 17,9km, được phê duyệt Dự án đầu tư vào tháng 12/2020 theo hình thức hợp đồng BOT, hiện đang lựa chọn Nhà đầu tư; (3) Đoạn qua Khu đô thị trung tâm thị xã Nghi Sơn, dài 9,95km, hiện đang thực hiện công tác GPMB.

Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa nêu trên, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư dự án đầy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

2. Đối với kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Dự án Nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa gồm 02 tiểu dự án, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Trong đó: Tiểu dự án 2 (đoạn tránh ngập thủy điện Hồi Xuân) với tổng chiều dài chính tuyến là 23,5km, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cấp quyết định đầu tư và là chủ đầu tư, đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020; Tiểu dự án 3 (nâng cấp đoạn Km53 - Km109, qua tỉnh Thanh Hóa dài 53,3km do Bộ GTVT quyết định đầu tư, Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện Dự án như sau:

- Về công tác GPMB: Hiện đã cơ bản hoàn thành; riêng phạm vi GPMB bổ sung tại nút giao Đồng Tâm (Km72+950 QL15) đã bàn giao mặt bằng ngày 07/6/2022, chỉ còn công tác di dời các đường dây trung thế 35kV (dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022).

- Về công tác thi công xây lắp: Dự án được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư từ tháng 8/2008, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư vào tháng 3/2016, nhưng đến tháng 5/2020 mới bố trí được nguồn vốn để triển khai thi công xây lắp. Theo kế hoạch. Dự án hoàn thành trong năm 2022.

3. Đối với kiến nghị chỉ đạo Nhà thầu đường cao tốc Bắc - Nam tu sửa tuyến mương Bộ đội tại xã Hà Tiến và làm đường tránh cho người dân đi đảm bảo an toàn, khảo sát lại đường dân sinh cho Nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực đường cao tốc đi qua thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

a) Về kiến nghị chỉ đạo Nhà thầu dự án thành phần xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam tu sửa tuyến mương Bộ đội tại xã Hà Tiến và làm đường tránh cho người dân đi đảm bảo an toàn.

 Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án) giao cắt tuyển mương Bộ đội tại xã Hà Tiến (lý trình Km300+769) thuộc phạm vi thi công của Gói thầu số 11-XL. Tại vị trí này dự án bố trí 02 đường gom dân sinh (đường gom số 12 và số 13) chạy song song với tuyến chính cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (Bm/Bn= 3,5m/5m); hệ thống thoát nước bao gồm 02 cống tròn có khẩu độ D=1,25m (01 cổng trên tuyến chính cao tốc và 01 cống trên đường gom số 13) và 01 vị trí cống tròn khẩu độ D=1,50m (trên đường gom số 12). Các giải pháp thiết kế đường gom và hệ thống thoát nước nêu trên đã được Ban QLDA Thăng Long thỏa thuận thống nhất với UBND huyện Hà Trung, UBND tỉnh Thanh Hóa và đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Đồng thời, để đảm bảo tính kết nối và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị điều chỉnh kéo dài đường gom khoảng 150m từ điểm cuối của đường gom số 12 (Km 300+ 772,74) đến tuyến đường đê hiện trạng và được Bộ GTVT chấp thuận. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành đường gom trong tháng 10/2022.

Về hệ thống thoát nước: Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành cống tròn D=1,25m trên tuyến chính (lý trình Km300+769) và đang chuẩn bị thi công các cống trên tuyến đường gom. Trong quá trình triển khai thi công, Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo nhà thầu kịp thời nạo, vét khai thông dòng chảy đảm bảo không ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới, tiêu của tuyến mương Bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công thường xuyên duy tu, sửa chữa các đường công vụ tạm phục vụ thi công đảm bảo an toàn, êm thuận, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

b) Về kiến nghị khảo sát lại đường dân sinh cho nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực đường cao tốc đi qua thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Về đường dân sinh phục vụ việc đi lại của nhân dân địa phương. Ban QLDA Thăng Long. Tư vấn giám sát đã phối hợp với UBND xã Hà Tiến kiểm tra, rà soát thực tế hiện trường và lập Biên bản theo kiến nghị của cử tri. Để giải quyết kiến nghị của cử tri nêu trên, Ban QLDA Thăng Long đã chỉ đạo Tư vấn và các đơn vị liên quán nghiên cứu lập phương án thiết kế kéo dài tuyến đường dân sinh cho nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực đường cao tốc đi qua thôn Đông Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Theo dự kiến trong tháng 11/2022 sẽ hoàn thành việc thi công kéo dài tuyến đường dân sinh nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án

Thăng Long, nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thi công để kịp thời xem xét tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất hợp lý của nhân dân và chính quyền địa phương, đảm bảo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi có dự án đi qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.428
  Trong năm: 975.408
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 1.009
  Online: 93