1. Nội dung 1: Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ có chủ trương bố trí chức danh Văn phòng cấp ủy - kiêm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn theo hướng chuyên trách. Tăng chế độ phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách nhất là Bí thư, Trưởng thôn. Đề xuất với Chính phủ có cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vì trong thực tế nhiều đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân đã tham gia công tác nhiều năm nhưng sau khi nghỉ công tác lại không được hưởng chế độ, xem xét tính cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trước đây hiện nay đã được tuyển dụng làm cán bộ, công chức cấp xã.

2. Nội dung 2: Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tại địa điểm thôn Vịn, xã Bát Mọt.

Ngày 25/9/2022, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4788/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Nội dung 1

a) Về việc bố trí chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã chuyên trách

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đồng thời, theo quy định tại điểm 17.1 Khoản 7 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/5/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ đảng đã quy định tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc. Cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm. Theo đó, việc bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã là cán bộ, công chức cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Hướng dẫn này và Luật Cán bộ, công chức hiện hành. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban Bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.

b) Về phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri tỉnh Thanh Hóa) để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật đề nghị tỉnh Thanh Hóa thực hiện chế độ, chính sách và mức khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

c) Về hỗ trợ đóng BHYT, BHXH và cộng nối thời gian đóng BHXH

Theo phân công của Chính phủ thì vấn đề cử tri kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế (chế độ bảo hiểm y tế) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (chế độ bảo hiểm xã hội), đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị này đến Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri theo thẩm quyền.

2. Nội dung 2

Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An như kiến nghị của cử tri nêu.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.271
  Trong năm: 994.193
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.418
  Online: 87