Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, sửa chữa nâng cấp các tuyến đê do Trung ương quản lý: Đoạn từ thị trấn Thiệu Hóa đến xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa, đoạn cống 2 thôn Trung Tuyến, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, đoạn từ cầu Bút Sơn đi sông Lạch Trường (từ K5+500 đến K12+900 qua địa phận thị trấn Bút Sơn, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa); đê sông Chu trên địa bàn xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân đây là các tuyến giao thông huyết mạch nay đã xuống cấp, bề mặt đê bị nứt, gây khó khăn việc đi lại của Nhân dân và công tác phòng chống thiên tai. Mở rộng cống qua đường Quốc lộ 47B đoạn qua xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân và xem xét, xây dựng tuyến đê kè chắn sóng bờ biển phương Tĩnh Hải, thị xã Nghĩ Sơn đảm bảo cho Nhân dân khi mùa mưa bão đến.

Ngày 21/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6310/BNN-PCTT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đối với đề nghị nghiên cứu, sửa chữa nâng cấp các tuyến đê do Trung ương quản lý: Đoạn từ thị trấn Thiệu Hóa đến xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa, đoạn cống 2 thôn Trung Tuyến, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa; đoạn từ cầu Bút Sơn đi sông Lạch Trường (từ K5+500 đến K12+900 qua địa phận thị trấn Bút Sơn, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa); đê sông Chu trên địa bàn xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.

Những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện tu bổ, duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp I đến cấp III với kinh phí trung bình khoảng 80 tỷ đồng/năm. Năm 2021, đã bố trí kinh phí 45 tỷ đồng để tỉnh Thanh Hóa duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê trên địa bàn, trong đó đã sửa chữa tuyến đê hữu Mã đoạn qua xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa với chiều dài 2,0km và tuyến đê hữu Lạch Trường đoạn qua xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa với chiều dài 650m. Năm 2022, Bộ đã phê duyệt dự án. Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025 với kinh phí khoảng 245 tỷ đồng, trong đó có tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả Lạch Trường đoạn qua công 2 thôn Trung Tuyết, xã Hoằng Xuyên và đê hữu Lạch Trường đoạn qua thị trấn Bút Sơn và các xã Hoằng Đạt, Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa như kiến nghị của cử tri. Riêng địa bàn xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân là khu vực không có đê (dọc theo bờ tả sông Chu là Quốc lộ 47).

Tuy nhiên, hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa có quy mô rất lớn, việc sửa chữa, nâng cấp của nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý còn hạn chế, chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu đề nghị hỗ trợ của địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng xe quá tải trọng cho phép đi trên để xảy ra phổ biến đã làm mặt đê của nhiều tuyến đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho công tác ứng cứu hộ đê trong mùa lũ và giao thông trên đê, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân

Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện tốt các nguồn vốn đã được bố trí nêu trên, kết hợp huy động nguồn lực của địa phương để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê. Đồng thời, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng xe quá tải trọng đi trên đê gây hư hỏng mặt đê.

 2. Đối với kiến nghị xem xét, xây dựng tuyến đê kè chắn sóng bờ biển phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 181/TB-VPCP ngày 07/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa rà soát quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 5576/TTr-BNN-TCTL ngày 01/7/2016 (tuy nhiên đến nay quy hoạch chưa được phê duyệt). Theo kết quả rà soát quy hoạch, tuyến đê kè chắn sóng bờ biển phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn không thuộc danh mục các tuyến đê, kè biển xây dựng mới. Trường hợp cần thiết xây dựng tuyến đê, kè biển phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn như kiến nghị của cử tri, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nghiên cứu rà soát trong quá trình lập phương án phát triển hệ thống đê điều và danh mục đầu tư trong Quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải đánh giá sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định để làm cơ sở đầu tư.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Chính phủ giao và được phân bổ cho các dự án. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ sẽ đầu tư các dự án đê điều. Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 (250 tỷ đồng) và Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên (67 tỷ đồng). Hiện nay, không có nguồn để bố trí xây dựng tuyến đê kè chắn sóng phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn như kiến nghị của cử tri. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động bố trí nguồn ngân sách của địa phương theo các quy định của Luật Đầu tư công và báo của Chính phủ, Bộ ngành để được xem xét hỗ trợ.

3. Đối với kiến nghị về mở rộng cống qua đường Quốc lộ 47B đoạn qua xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân.

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc nhiệm vụ của ngành giao thông và chính quyền địa phương. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để sắp xếp bố trí kinh phí của địa phương hoặc ngành giao thông để thực hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.320
  Trong năm: 994.242
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.467
  Online: 85