Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Chính phủ xem xét, khảo sát quyết định chủ trương đầu tư hệ thống đê bao tránh lũ sông Mã thuộc địa bàn thị trấn Phong Sơn để bảo vệ tính mạng và tải sản Nhân dân (thực tế các năm 2007, 2017, 2018, tình hình lũ lụt diễn ra thường xuyên, gây thiệt hại nhiều về hoa màu và tài sản của Nhân dân; quan tâm đầu tư xây dụng mới Đập Mó Cun, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy. Đập Mó Cun hình thành từ năm 1968, được sử dụng để tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, với diện tích tưới khoảng 195ha và là nơi đầu nguồn nước sinh hoạt cho hơn 600 hộ dân trong xã. Đến nay, khu vực đập Mó Cun đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu và nước sinh hoạt của Nhân dân.

Ngày 21/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6309/BNN-PCTT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đối với đề nghị tham mưu trình Chính phủ xem xét, khảo sát quyết định chủ trương đầu tư hệ thống đê bao tránh lũ sông Mã thuộc địa bàn thị trấn Phong Sơn:

Theo quy định của Luật Đê điều, việc xây dựng các tuyến đê phải tuân theo quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đề xuất xây dựng hệ thống đê bao tránh lũ sông Mã thuộc địa bàn thị trấn Phong Sơn như kiến nghị của cử tri không thuộc danh mục các tuyến đê xây dựng mới đã xác định tại Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại các Nghị quyết số 84/NQ-HĐND, số 87/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. Đây là các Quy hoạch nằm trong danh mục các quy hoạch tích hợp tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ, được tiếp tục thực hiện cho đến khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, để xem xét quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống đê bao tránh lũ sông Mã thuộc địa bàn thị trấn Phong Sơn như kiến nghị của cử tri, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nghiên cứu rà soát Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) hoặc nghiên cứu rà soát trong quá trình lập phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong Quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải khảo sát, nghiên cứu, tính toán một cách khoa học, đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ, an toàn đê điều của hệ thống sông Mã, không gây tác động xấu đến thượng, hạ lưu và khu vực đối diện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.

2. Đối với đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng mới Đập Mó Cun, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy

Đập Mó Cun xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy được hình thành từ năm 1968, có nhiệm vụ tưới cho khoảng 195 ha và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 600 hộ dân. Đến nay, công trình đã bị hư hỏng gần như hoàn toàn, người dân đắp đập tạm phía thượng lưu trên dòng chính là suối Khe Cái để giữ nước. Do vậy, việc đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình là cần thiết để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy.

Theo Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 và Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Mã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hồ Mó Cun xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy chưa có trong danh mục đầu tư nâng cấp, xây mới. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đưa danh mục Hồ, đập Mó Cun xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy vào danh muc đầu tư trong Quy hoạch tỉnh đang trình duyệt để làm cơ sở đầu tư.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Chính phủ giao và được phân bổ cho các dự án. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ sẽ đầu tư các dự án thủy lợi: Tiêu úng vùng 3 Nông Cống (giai đoạn 2); Trạm bơm Hoàng Khánh và dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa. Hiện nay, không có nguồn để bố trí cho dự án như kiến nghị của cử tri. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động bố trí nguồn ngân sách của địa phương theo các quy định của Luật Đầu tư công và báo cáo Chính phủ, Bộ ngành để được hỗ trợ ngân sách.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
323 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.095.696
Trong năm: 966.561
Trong tháng: 98.551
Trong tuần: 22.746
Trong ngày: 3.445
Online: 32