Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi xin kính gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện Quan Hóa, tôi xin phát biểu một số nội dung nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện  Quan Hóa trng thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 - 2026, bên cạnh những thuận lợi, thách thức đan xen của một huyện miền núi cao có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND huyện Quan Hóa đã có sự biến động về  nhân sự đó là đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đại biểu HĐND huyện luân chuyển công tác. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp tích cực, thường xuyên của UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn, HĐND huyện đã kịp thời kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn không ngừng được nâng cao:

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện đã có nhiều đổi mới: Thường trực, các ban của HĐND huyện và các cơ quan tham mưu có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo chất lượng;  công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ kỳ họp chu đáo, chuyên nghiệp; HĐND huyện đã quan tâm nâng cao chất lượng thảo luận và hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, trong phạm vi thời gian tổ chức mỗi kỳ họp từ 1 đến 1,5 ngày, chủ tọa kỳ họp đã linh hoạt điều hành để tạo điều kiện cho khoảng 40% đại biểu tham dự có cơ hội được tham gia thảo luận và chất vấn những vấn đề được cử tri quan tâm. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được chú trọng. Kỳ họp đã trở thành diễn đàn để phát huy dân chủ của nhân dân thông qua đại biểu của mình, thu hút được sự quan tâm của dư luận, được Nhân dân đánh giá cao. Các vấn đề HĐND quyết định được triển khai thực hiện luôn đạt được những kết quả quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã ban hành 25 Nghị quyết, trong đó, 11 Nghị quyết về tổ chức, nhân sự và 14 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi các Nghị quyết của các kỳ họp được ban hành, Thường trực HĐND đã khẩn trương đôn đốc UBND huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, do đó các Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai luôn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND có nhiều tiến bộ, kế hoạch hoạt động giám sát được xây dựng khoa học, bám sát thực tiễn; thành viên tham gia giám sát đa phần có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp; các nội dung giám sát tập trung việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm của huyện, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, Phương pháp giám sát đã có những cải tiến, kết hợp nghe báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở. Báo cáo giám sát nêu rõ các vấn đề làm được, những việc chưa làm được, giúp cho các cấp, các ngành thấy được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện. Từ đó, có những giải pháp kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho HĐND huyện có điều kiện nhìn nhận, đánh giá các quyết sách đã ban hành và cũng là cơ sở, căn cứ để HĐND huyện ban hành các nghị quyết sát đúng với điều kiện thực tiễn của địa phương và có tính khả thi...

Công tác tiếp xúc cử tri được chú trọng và có những đổi mới: Thường trực HĐND huyện đã tích cực phối hợp với UBMT huyện trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện, chỉ đạo việc tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử trước và sau các kỳ họp HĐND huyện. từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND đã thực hiện 18 cuộc TXCT tại 18 điểm theo phương thức luân phiên trên địa bàn các xã, thị trấn; tiếp nhận và phản ánh với các cấp, các ngành gần 80 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức luân phiên tại các thôn, bản, khu phố. Sau tiếp xúc cử tri, đã kịp thời chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi các cơ quan liên quan trả lời, đồng thời luôn quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã tiếp hơn 10 lượt công dân kiến nghị đề xuất. Sau các phiên tiếp công dân đều ban hành thông báo đến các cơ quan liên quan nội dung tiếp công dân để kiến nghị giải quyết. Việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, thời gian giải quyết dần được rút ngắn, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. UBND huyện và cơ quan chức năng liên quan đã tích cực tập trung giải quyết sau khi có các văn bản đề nghị giải quyết của Thường trực HĐND huyện.

Mối quan hệ công tác giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Huyện ủy, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện và các tổ chức, đoàn thể... ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND huyện. HĐND huyện đã thực sự hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, được cử tri và Nhân dân trong huyện đồng tình và đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã được hoạt động của HĐND huyện Quan Hóa từ đầu nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế: việc ban hành nghị quyết chuyên đề để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện chưa được chú trọng đúng mức. Công tác giám sát của HĐND có nhiều tiến bộ và tạo được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa được triển khai thực hiện. Chất lượng TXCT của đại biểu HĐND huyện tại một số xã chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết, nhất là các kiến nghị về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Việc trang bị máy vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động của mỗi đại biểu chưa được đáp ứng; Kinh phí phân bổ từ ngân sách cho các hoạt động của HĐND huyện, xã chưa đáp ứng đầy đủ các hoạt động của HĐND huyện, HĐND xã; đội ngũ chuyên viên tham mưu cho HĐND huyện thiếu….

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của HĐND huyện Quan Hóa thời gian qua, tôi xin mạnh dạn trao đổi với Hội nghị một số giải pháp để đảm bảo các điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thời gian tới, như sau:

Một là: Tăng cường  sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức và hoạt động của HĐND. Chú trọng công tác cán bộ của HĐND, đặc biệt là các chức danh hoạt động chuyên trách.

Hai là: Phải thực sự coi trọng chất lượng đại biểu HĐND, đại biểu HĐND phải là những người có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với hoạt động của HĐND. Phải thường xuyên nâng cao năng lực cho đại biểu bằng tập huấn, hội thảo, tập huấn kỹ năng hoạt động.

Ba là: Thường trực, các Ban HĐND là nhân tố quyết định đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực phải thể hiện việc chủ trì, điều hòa, phân công phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, phải duy trì tốt chế độ giao ban thường kỳ để cung cấp, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, thống nhất chủ trương, biện pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện. Phải bố trí cán bộ có kinh nghiệm hoạt động HĐND, có uy tín và trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, linh hoạt, tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh và năng lực quyết định.

Bốn là. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND: Nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng thời gian thảo luận, thời gian chất vấn. Đổi mới phương thức giám sát, thực hiện “tái giám sát” các kết luận, các kiến nghị sau  giám sát. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND, coi trọng việc lấy ý kiến của chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết.

Năm là: Phải đề cao công tác phối hợp hoạt động đa chiều: Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp, các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan trong hoạt động HĐND. Phối hợp công tác thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên trên địa bàn để thực hiện công tác truyền thông.

Sáu là: Nâng cao năng lực hoạt động, điều kiện đảm bảo hoạt động cho đại biểu HĐND: Tạo nguồn cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến, thức kỹ năng hoạt động; để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng kỳ họp, giảm giấy tờ và trình bày các báo cáo tại kỳ họp; cần bổ sung kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc là máy tính xách tay cho Đại biểu HĐND huyện, tăng mức chi trả phụ cấp đặc thù và các điều kiện đảm bảo hoạt động khác; bố trí 01 chuyên viên chuyên tham mưu công tác của HĐND từ đó nâng cao năng lực tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

Thường trực HĐND huyện Quan Hóa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.796
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.808
  Online: 125