1. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trình Quốc hội sớm thông qua và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vương mắc do những quy định cũ không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định, việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp hơn để tạo hành lang pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện, về áp dụng hình thức giao đất, có thu tiền sử dụng đất đối với những lũ đất thổ cư riêng lẻ tại các huyện miền núi nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân tộc thiểu số có đất ở hợp pháp.

2. Đề nghị tham mưu cho Chính phủ quy định chặt chẽ hơn trong việc tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tránh để "cò đất" trục lợi và qua đó góp phần tạo cơ hội cho người thực sự có nhu cầu muốn mua đất để định cư ổn định cuộc sống được mua đất với giá trị thực và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ngày 03/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5823/BTNMT-PC về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV trên cơ sở bám sát, thể chế hóa nội dung tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khoa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Do vậy, đối với các nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét để bổ sung quy định cho phù hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  250 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.079.816
  Trong năm: 796.035
  Trong tháng: 68.955
  Trong tuần: 16.578
  Trong ngày: 301
  Online: 68