Sự kiện nổi bật
Thư viện hình ảnh
Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
512/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3) thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 14/03/2024
520/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quán Lào và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Yên Định đạt tiêu chí đô thị loại IV. 14/03/2024
16/2024/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 14/03/2024
17/2024/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 14/03/2024
510/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2). 14/03/2024
 Trả lời kiến nghị cử tri
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
374 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.383.499
Trong năm: 994.421
Trong tháng: 90.100
Trong tuần: 17.630
Trong ngày: 1.646
Online: 77
°